Start

Konst
Konst Galleri Utbildning

Jag har bruksföremålen som grund i mitt arbete men jag övergår mer och mer till ren konst. Då arbetar jag gärna i raku och med svartbränning. 

I mitt skapande använder jag mej gärna av olika material som jag kombinerar. Utgångspunkten i mitt skapande är ändock alltid lera.

Cylindrar raku, utställning 2002

 

Sfärmen raku, utställning 2002

 

Tre månar raku. Utställning 2002

 

         

Stålar, i installationen Katod,  trä, betong & armeringsjärn. Kulturstigen 2002

 

 

Strålglans,  raku. Utställning 2002

 

Båtar på strand, raku. Utställning 2003

 

Pyramider, steelmetall. 2003

 

Ny lanterna, raku. Utställning 2003

 

Installation staden, raku. Utställning 2003

 

 

Ändringar på webbplatsen

Här informerar vi om de senaste tilläggen på vår webbplats. Om du har besökt platsen förut och vill veta vad som har ändrats kan du gå hit först.

 

Skicka e-post till max@maroni.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 01 juni 2004